زیتون- سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در «بعد داخلی دارای موانعی» دانست، مخالفت هایی که به گفته او مانع از پیشرفت و شتاب است.  محمد علی جعفری در مقام مقایسه در خصوص بعد خارجی انقلاب گفت :«در بُعد خارجی انقلاب اسلامی به خوبی پیش می‌رود، چراکه استکبارستیزی توسط مقام معظم رهبری و مردم در حال انجام است.» او راه نجات کشور را در اسلامی شدن تمام بخش های آن دانست.

او در بخش دیگری از سخنانش که توسط فارس منتشر شده، «دشمن» را به نداشتن قصد برای برداشتن تحریم ها متهم کرد و گفت:«دشمن با برجام تحریم‌ها را برنداشته است. به نظر می‌رسد دشمن قصد برداشتن تحریم‌ها را ندارد و قطره‌چکانی آن را انجام می‌دهد.»
فرمانده سپاه پاسداران در آخرین فراز از سخنان خود گفت:« راهی به جز پیمودن اسلام که مسیر خوشبختی و سعادت در جامعه است وجود ندارد. دشمنان انقلاب اسلامی بدانند تا نابودی آنها و استقرار کامل حکومت اسلامی، این مسیر ادامه دارد.»

بازگشت به صفحه اول