زیتون– محمد خاتمی، رییس‌جمهوری اصلاحات، این سوال را مطرح کرد که «مگر در دموکراسی این نیست که حکومت باید حدی داشته باشد و در مقابل مردم مسوول باشد؟» به گفته او اگر حکومت به تکلیفش عمل نکند، مردم حق دارند بدون توسل به زور، او را کنار بگذارند و یکی دیگر جایش را بیاورند.
رییس جمهوری اصلاحات در ادامه تاکید کرد: «تحولی که در دنیای جدید پیدا شد، این است که انسان‌ها صاحب حق هستند و حکومت‌ها دارای حد. در گذشته تمام حق برای نظام‌های استبدادی بود و تمام تکلیف برای مردم. شاه یا گروه حاکم، حق مطلق داشت و حرف و فرمانش، قانون بود. او اساس قدرت بود و همه قدرت در دست او متمرکز بود. حدی در این زمینه وجود نداشت و مردم همه مکلف بودند که حرف شاه را گوش بدهند.‌‌ همان تعبیر سلطان و رعیت. رعیت یعنی کسی که باید مورد رعایت قرار بگیرد و تیمار بشود.»
رییس‌جمهوری اصلاحات که دیدار با جوانان استان یزد سخن می‌گفت، تایید کرد که دفاع از جمهوری اسلامی مهم‌ترین شاخصه اصلاح‌طلبی در روزگار کنونی است که اصلاح‌طلبان را از سکولار‌ها جدا می‌کند.
خاتمی در ادامه این جلسه تاکید کرد که بر ضرورت آزادی حضور گرایش‌های مختلف اسلامی و غیراسلامی در جامعه و تبادل نظر گروه‌ها با یکدیگر، ضرورت تن دادن همگان به قانون را یادآوری کرد و گفت: «غیربراندازان و کسانی که در چارچوب قانون اساسی، حاضر به فعالیت در کشور هستند، با هر عقیده و گرایشی مجازند در عرصه حضور داشته باشند و بر دولت جمهوری اسلامی است که از آن‌ها و حق شهروندی آنان حمایت کند و زمینه گفتگو میان همه فراهم آید.»
به گفته محمد خاتمی وقتی می‌گوییم جمهوری اسلامی، منظور این نیست که یک گروه خاصی بیایند همه چیز را به دست بگیرند و بعد همه را حتی رقبای مسلمان و متدین خودشان را نفی و طرد کنند.

بازگشت به صفحه اول