زیتون– محمدخاتمی، رییس جمهوری اصلاحات، با اشاره اهمیت موضوع تشکیل کابینه جدید براساس مطالبات مردم، موضوع سهم‌خواهی گروه‌ها و جریانات را بحثی ثانوی دانست و گفت: در تشکیل دولت جدید باید سه اصل در نظر گرفته شود.
به گفته او نخست نظر رهبری است که محور نظام جمهوری اسلامی ایران و خیرخواه جامعه هستند. دوم نظر و مطالبات مردم. کابینه جدید باید همزمان که با نظر رهبری هماهنگ است باید توان این را داشته باشد که مطالبات مردم را درک کرده و در مسیر برآوردن آن گام بردارد.
محمدخاتمی سومین اصل را در تشکیل کابینه جدید تأمین مصالح ملی و جایگاه بین‌المللی ایران دانست و تصریح کرد که اعضاء کابینه جدید باید هماهنگ و همسو با رییس جمهوری بوده و در راه تحقق اولویتهایی که تشخیص داده شده و مردم هم به آن رأی دادند، حرکت نمایند.
رییس دولت اصلاحات که در جمع نمایندگان ادوار مجلس صحبت می‌کرد تاکید کرد که در عین حال نباید کسانی که برای موفقیت رییس جمهوری به صحنه آمدند و مایه گذاشتند خدای ناکرده مورد بی‌وفائی و نفی و طرد قرار گیرند.
به گزارش وب‌سایت دفتر محمد خاتمی، او افزود: «انتظار جامعه این است که اگر این اشکالات وجود دارد با اهتمام و نظارت شخص آقای رئیس‌جمهوری که مطمئن هستم این برخوردها را قبول ندارند مرتفع گردد.»

رییس بنیاد باران با اشاره به خواست بنیادین مردم، ادامه داد: «مخالفت با استبداد، مخالفت با حاکمیت بی‌مهار یک گروه یا اشخاص خاص بر جامعه و رسیدن به این دستاورد مهم که حکومت و حاکمیت نماینده‌ مردم و مورد رضایت مردم و برآمده از خواست و اراده‌ مردم باشد اصولی است که مورد درخواست ملت ما بوده است و در کنار آن مخالفت با استعمار و دخالت بیگانه در سرنوشت و مخالفت با عقب ماندگی هم بوده است.»

سیدمحمدخاتمی که در آستانه یکصد و یازدهمین سالگرد مشروطه سخن می‌گفت با اشاره به این نهضت سراسری افزود: «شما در آستانه‌ مشروطه و بعد از آن، سه امر را می‌بینید که مورد اتفاق همه گرایش‌ها است. این خواست که نشان از بلوغ تاریخی ملت ایران دارد عبارت از نفی استبداد، نفی وابستگی و نفی عقب‌افتادگی است که همه‌ گروه‌ها اعم از روحانیون، متدینین و روشنفکران در آن اتحاد نظر داشته‌اند.»
محمدخاتمی تصریح کرد: «مراد ما از دین و سنت دینی کارساز آن است که به حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود اعتقاد دارد و با

آزادی‌های اساسی جامعه که خواست و مطالبه‌ مردم است همسو است و با استقلال جامعه سازگار است و پیشرفت جامعه را که مقتضیات و مسائل مشخص خودش را هم دارد باور دارد. البته نباید فهم نوآورانه و تازه از دین را به مفهوم کنار گذاشتن اصول دین دانست.»

خاتمی همچنین شهروندی و حقوق آن مانند عدالت را خیرعمومی دانست و افزود: «بنابراین جمهوری یعنی جامعه‌ای که حکومتش برآمده از اراده‌ آزاد‌ انسان‌ها، رأی انسان‌ها و مسؤل در مقابل انسان‌ها است و اصل و محور خود انسان‌ها هستند و در آن حقوق شهروندی و عدالت باید رعایت بشود. امام وقتی که می‌فرمایند جمهوری یعنی همانی که در دنیا هست جمهوری یعنی این! آیا خواست تاریخی ملت ما جز این بوده؟ و قید اسلامی برای جمهوری یعنی این که ما هویتی داریم، سابقه‌ای داریم، گذشته‌ای داریم. حالا علاوه بر این که اکثر ماها معتقدیم به این اصول و معیارها، باور داریم که تحول ایجاد نخواهد شد مگر این که مردم با باور و انگیزه خود در آن شرکت داشته باشند. لذا جمهوریت باید سازگار با معیارهای اصلی دین که قوام فرهنگ جامعه و مایه سنت وابسته به آن است، باشد.» به گفته او اما در مقابل دین را هم نباید به گونه‌ای بفهمیم که با مقوّمات و معیارهای اصلی جمهوریت ناسازگار باشد. نمی‌شود بگوییم جمهوری داریم اما اسلامی که ما عرضه می کنیم ضد رای مردم و ضد آزادی مردم است. نه این نمی شود. جمهوری اسلامی که امام می گوید و روی آن تکیه می‌کند این معیارها را باید داشته باشد. اصلاح طلبی که من عرض کردم از جمهوری اسلامی با همه‌ اجزاء و ارکانش دفاع می‌کند. وقتی می‌گوییم جمهوری اسلامی باید روشن شود که از اسلامی صحبت می‌شود که در عرصه حیات اجتماعی با معیارهای آزادی، معیارهای دموکراسی، معیارهای پیشرفت و توسعه‌ جامعه سازگار است. به نظر من این روح اصلاح طلبی است که مورد توجه ما هست. لذا هرکس به این امور معتقد و پایبند است او اصلاح طلب است و تشکل‌های مختلفی می‌توانند در حوزه‌ اصلاح طلبی حضور داشته باشند.

بازگشت به صفحه اول