زیتون– آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی گفت که این انقلاب از اول با دشمنی‌های سخت مواجه بود؛ حالا به این «هارت‌وهورت‌های این کسی که تازه آمده در آمریکا نگاه نکنید؛ این‌ها جدید نیست.» او در دیدار با جمعی از خانواده‌های شهدا تاکید کرد این‌ تهدیدها از اول انقلاب بود اکنون تنها «زبان‌ها و لحن‌هایشان فرق می‌کند.»
رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد که قریب چهل سال است به رغم همه این تهدیدها؛ تاکنون هیچ غلطی نتوانستند بکنند؛ این نهال را آن‌وقتی که یک ترکه‌ نازک روی زمین بود نتوانستند بِکَنند، امروز تبدیل شده به یک درخت تناور شده، می‌توانند بکنند؟ غلط می‌کنند.
آیت‌الله خامنه‌ای ادامه داد: «این‌هایی که تازه در آمریکا سر کار آمده‌اند، مثل این کسانی که تازه وارد عالَمِ چاقوکشی شدند، این چاقوکشان تازه‌کار، بی‌تجربه، که به هرجا می‌رسند یک نیش چاقویی می‌زنند؛ نمی‌فهمند چه‌کار دارند می‌کنند، تا وقتی که توی دهانشان بخورد. وقتی توی دهانشان خورد آن‌وقت می‌فهمند حساب چیست، کتاب چیست.»

بازگشت به صفحه اول