زیتون– مسعود بارزانی٬ رییس منطقه کردستان عراق اعلام کرد که همه پرسی استقلال این منطقه از عراق در تاریخ ۲۵ سپتامبر (۳ مهرماه) برگزار خواهد شد.
منطقه کردستان عراق به ریاست مسعود بارزانی پس از پایان نشست با گروه‌های سیاسی کُرد اعلام کرد که در تاریخ ۲۵ سپتامبر همه پرسی استقلال این منطقه از کشور عراق را برگزار خواهد کرد.
اجرای همه‌پرسی استقلال به معنی استقلال نیست و تنها به عنوان بن نظر مردم این منطقه جغرافیایی و سندی در دست سیاستمداران خواهد بود تا با استناد به آن بتوانند خواستار استقلال شوند.
در نشست بارزانی با مقامات سیاسی اقلیم کردستان مقرر شد که برای اجرای این همه‌پرسی یک کمیته به ریاست شخص مسعود بارزانی تشکیل شود. همچنین مقرر شد که ۳ کمیته مستقل برای رایزنی با کشورهای عربی، قدرت‌های منطقه‌ای شامل ایران و ترکیه و دولت بغداد تشکیل شود.
کردستان عراق از چند سال پیش در حال تلاش و رایزنی سیاسی برای تاسیس کشور مستقل برای خود هستند.
پیش از این اقلیم کردستان عراق از طریق نماینده سازمان ملل در این اقلیم قصدش برای برگزاری همه‌پرسی را به اطلاع سازمان ملل رسانده بود.
اقلیم کردستان عراق از سال ۱۹۹۱ میلادی به صورت خدمختار و از سال ۲۰۰۳ تاکنون به صورت فدرالی اداره می‌شود. در این منطقه کابینه، پارلمان و ارتش مستقل وجود دارد اما مقامات کردستان خواهان استقلال کامل و تشکیل کشور مستقل هستند.

بازگشت به صفحه اول