زیتون– مهدی کروبی، از رهبران در حصر «جنبش سبز»، طی پیامی از دیدگاه‌های «مترقیانه و مردم‌محور» آیت‌لله یوسف صانعی طی سال‌های گذشته و به‌خصوص «در ایام انتخابات اخیر» و توجه ویژه‌ای که همیشه به «سرنوشت محصوران» داشته‌اند و آنان را فراموش نکرده‌اند تقدیر و تشکر کرد.
امروز محمدحسین کروبی و سید محمدعلی ابطحی به نمایندگی از مهدی کروبی در سفر کوتاهی به قم با یوسف صانعی و بیات زنجانی دیدار کردند. در این دیدار از بی‌مهری‌هایی که در طول سال‌های اخیر از سوی حاکمیت و نیز از سوی یاران و دوستان قدیمی به این مرجع شیعه شده است و باعث نگرانی آقای کروبی بود، اظهار تأسف شد.
به گزارش سحام، نمایندگان مهدی کروبی با آیت الله بیات نیز دیداری انجام دادند و از تلاش‌ها و زحمات صادقانه او و یادآوری همیشگی محصوران و موقع‌شناسی ایشان در مسائل کشور تقدیر گردید.

بازگشت به صفحه اول