زیتون- عباس فقیه، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تنگستان استان بوشهر، امروز خبر داد که به دلیل «تخلف انتخاباتی» دستور جلوگیری از انتشار و توزیع هفته نامه بیرمی به مدیرمسئولی یونس جعفری صادر شده است.

به گفته فقیه همچنین به اتهام «انتشار عکس محمد خاتمی»، حکم بازداشت مدیرمسئول نیز صادر شده است.

دادستان عمومی و انقلاب تنگستان به ایرنا گفت که ویژه نامه ای از هفته نامه بیرمی روز پنجشنبه مورخه ۲۸ اریبهشت ماه که موعد قانونی تبلیغات انتخابات پایان یافته بود در حمایت یکی از نامزدهای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در شهرستان تنگستان توزیع شد.
فقیه ادامه داد که همچنین هفته نامه بیرمی روز شنبه هفته جاری (۳۰ اردیبهشت ماه ) نیز با چاپ عکسی در قالب پیام تبریک به رییس جمهوری منتخب اقدام به «انتشار عکس رییس جمهوری سابق که براساس مصوبه شورای امنیت ملی ممنوع التصویر است» تخلف مجددی کرده بود.
به همین دلیل و «در راستای پیشگیری از ارتکاب تخلف مجدد دستور جلوگیری از انتشار و توزیع هفته نامه بیرمی دادهه شده و حکم بازداشت مدیر مسئول صادر شده است.
یونس جعفری رییس ستاد مرکزی حسن روحانی در دوره های یازدهم و دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری در شهرستانن تنگستان بود.

بازگشت به صفحه اول