زیتون- محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس، سوگیری‌های انتخاباتی اعضای شورای نگهبان را محکوم کرد.
او در نامه‌ای خطاب به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان «در مورد حمایت علنی بعضی از اعضای شورای نگهبان از ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری هشدار داده و از آنها خواسته که بی‌طرفی خود را حفظ کنند.»
در این نامه با اشاره به اصل ۹۹ قانون اساسی بر «حفظ بی‌طرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان در جریان انتخابات» و «لزوم بی‌طرفی کامل مجریان و ناظران انتخابات» تاکید شده که «ابراز جانب‌داری ناظرین به هر طریقی از یکی از نامزدهای انتخاباتی جرم محسوب می‌شود.»
صادقی، عضو فراکسیون امید مجلس، در ادامه نوشته است: «ملاحظه می‌شود بعضی از اعضای محترم شورای نگهبان در این دوره از انتخابات همانند بعضی از ادوار گذشته اهتمام لازم به مراقبت از بی طرفی خود در انتخابات ندارند؛ بعضی از فقهای محترم شورا شخصاً در مراسم تبلیغاتی جناب آقای رئیسی حضور می‌یابند و بعضی دیگر به عنوان عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از وی اعلام حمایت نموده‌اند.»
در حالی که به نوشته صادقی، هدف قانون اساسی از واگذاری نظارت بر انتخابات به نهاد شورای نگهبان، تضمین سلامت انتخابات و صیانت از آرای مردم است. بدیهی است ایفای این نقش بیش از هر چیز مستلزم رعایت بی‌طرفی کامل این دستگاه نظارتی است.

بازگشت به صفحه اول