یک، به روحانی رای می‌دهم، نه به‌خاطر این که رئیسی و قالیباف رقبای او هستند. حتی اگر میرحسین موسوی عزیز و خاتمی عزیزتر و جهانگیری هم رقیب او بودند، باز هم به او رای می‌دادم. روحانی توانایی اداره یک کابینه قدرتمند را در حال حاضر دارد و در چهار سال گذشته موفق بوده. چرا وقتی کارش موفق بوده، باید دنبال انتخاب دیگری باشم؟

دو، به روحانی رای می‌دهم، نه به‌خاطر اینکه در هفته گذشته حرف‌های تند و قاطع و جالبی زده، اگر این حرف‌ها را هم نزده بود، باز هم به او رای می‌دادم. من می‌خواهم رئیس‌جمهوری انتخاب شود که خوب کار کند، نه اینکه خوب حرف بزند. و روحانی در چهار سال گذشته کارش را خوب انجام داده است.

سه، به روحانی رای می‌دهم، نه بخاطر این‌که پوز تندروهای جبهه پایداری و اصول‌گرایان تندرو را بزنم، تندروها با لجبازی و پوززنی از میان نمی‌روند. آنها وقتی از میان می‌روند که ایران در آرامش و امنیت و ثبات قرار بگیرد و روحانی می‌تواند امنیت و آرامش و ثبات را ایجاد کند. همین کاری که در چهار سال گذشته کرده است.

چهار، به روحانی رای می‌دهم، نه به‌خاطر وعده‌های خوبی که داده است، نه به‌خاطر برنامه‌هایی که قرار است انجام بدهد، به‌خاطر اینکه برنامه‌هایش را که چهار سال گذشته اجرا کرده ادامه بدهد.

پنج، به روحانی رای می‌دهم، نه به‌خاطر اینکه بلد است رهبری را دور بزند، به‌خاطر اینکه می‌تواند منافع ملی را تامین کند، بدون اینکه با رهبری حکومت درگیر بشود. وقتی او می‌تواند برای حفظ منافع ملی با آمریکا توافق کند و رهبری نیز آن توافق را تایید کند، از او حمایت می‌کنم. برای من مخالفت با رهبری اصل نیست، منافع ملی اصل است.

شش، به روحانی رای می‌دهم، نه برای اینکه بتوانم پیش دوستانم به ایران برگردم، به‌خاطر اینکه بقیه دوستانم از ایران بیرون نیایند و در همان مملکت بمانند. اگرچه عاشق این هستم که به ایران برگردم، اما بیشتر دوست دارم ایران چنان وضعیتی داشته باشد که آنان که عاشق ایران هستند مجبور نباشند مثل من از کشور بیرون بروند.

هفت، به روحانی رای می‌دهم نه به‌خاطر اینکه اصلاح طلب هستم و او نامزد اصلاح‌طلبان است. اتفاقا به‌خاطر این از او حمایت می‌کنم که بسیاری از آنها که اصلاح‌طلب نیستند هم از او حمایت می‌کنند. روحانی برآیند بهترین وضعیت ممکن برای یک زندگی بهتر در ایران است و من به‌خاطر همین به او رای می‌دهم تا کشورم زندگی بهتری را در پیش رو داشته باشد.

بازگشت به صفحه اول