زیتون- جدول تخلفات رسانه‌های مشمول ماده ۶٨ قانون انتخابات ریاست جمهوری منتشر شد.

ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری به محدودیت‌های قانونی رسانه‌های دولتی و بخش عمومی برای تبلیغ له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری، و رصد تخلفات احتمالی رسانه‌های مشمول این ماده و بهره‌گیری از نظارت عمومی در جهت شفافیت، جامعیت و اجرای بدون تبعیض قانون اختصاص دارد.

بر اساس جدول اعلام شده توسط معاونت مطبوعاتی، در میان روزنامه‌ها، روزنامه کیهان در ۱۹ مطلب، روزنامه جوان در ۹ مطلب، روزنامه ایران در ۸ مطلب، روزنامه قدس در ۶ مطلب و روزنامه شهروند در ۲ مطلب تخلف داشته‌اند.

طبق جدول تخلفات اعلام شده، روزنامه کیهان ۱۶ مورد تخلف علیه حسن روحانی، ۲ مورد تخلف علیه اسحاق جهانگیری، ۳ مورد تخلف له ابراهیم رئیسی و ۲ مورد تخلف له محمدباقر قالیباف داشته است.

همچنین روزنامه ایران ۲ مورد تخلف له حسن روحانی و ۶ مورد تخلف علیه محمدباقر قالیباف داشته است.

روزنامه قدس نیز ۷ مورد تخلف علیه حسن روحانی، ۵ مورد تخلف علیه اسحاق جهانگیری و یک مورد تخلف له محمدباقر قالیباف داشته است.

روزنامه جوان ۵ مورد تخلف عیله حسن روحانی، ۴ مورد تخلف علیه اسحاق جهانگیری، یک مورد تخلف له ابراهیم رییسی و یک مورد تخلف له محمدباقر قالیباف داشته است.

روزنامه شهروند نیز ۲ مورد تخلف علیه محمدباقر قالیباف داشته است.

همچنین در میان خبرگزاری‌های، خبرگزاری برنا در ۳ مطلب، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در ۶ مطلب، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) در ۸ مطلب، خبرگزاری دانشجو در ۲۶ مطلب، خبرگزاری مهر در ۳۶ مطلب، خبرگزاری تسنیم در ۳۸ مطلب و خبرگزاری فارس در ۳۹ مطلب تخلف داشته‌اند.

بر این اساس، خبرگزاری ایرنا ۷ مورد تخلف له حسن روحانی و یک مورد تخلف عیله محمدباقر قالیباف داشته است.

خبرگزاری ایسنا نیز ۵ تخلف له حسن روحانی و یک مطلب علیه محمدباقر قالیباف داشته است.

خبرگزاری برنا یک مورد تخلف علیه محمدباقر قالیباف، یک مورد تخلف علیه ابراهیم رییسی و یک مورد تخلف له حسن روحانی داشته است.

همچنین خبرگزاری تسنیم ۱۸ مورد تخلف علیه و ۲ مورد له روحانی، ۷ مورد تخلف علیه اسحاق جهانگیری، ۱۱ مورد تخلف له ابراهیم رئیسی، ۹ مورد تخلف له محمدباقر قالیباف و یک مورد تخلف له مصطفی میرسلیم داشته است.

خبرگزاری دانشجو نیز ۱۲ مورد تخلف علیه و یک مورد له حسن روحانی، ۵ مورد تخلف علیه اسحاق جهانگیری، ۴ مورد تخلف علیه محمدباقر قالیباف و ۸ مورد تخلف له ابراهیم رئیسی داشته است.

خبرگزاری فارس با ۱۵ مورد تخلف علیه و ۲ مورد له حسن روحانی، ۷ مورد تخلف علیه اسحاق جهانگیری، ۹ مورد تخلف له محمدباقر قالیباف و ۱۳ مورد تخلف له ابراهیم رئیسی داشته است.

خبرگزاری مهر نیز ۴ مورد تخلف علیه حسن روحانی، ۶ مورد تخلف علیه اسحاق جهانگیری، ۵ مورد تخلف له محمدباقر قالیباف و ۲۴ مورد تخلف له ابراهیم رئیسی داشته است.

بازگشت به صفحه اول