زیتون- غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه، امروز با اشاره به بحث ورود پوشاک از سوی دختر وزیر آموزش و پرورش، گفت شرکت «آمیتیس طراوت کودک» متعلق به وزیر آموزش و پرورش است، اما شرکتی که اقدام به واردات پوشاک کرده در حوزه «فنی و مهندسی» فعال است و «حق وارد کردن پوشاک نداشته است».

هفته گذشته خبر پیدا شدن «محموله قاجاق» در خانه وزیر آموزش و پرورش منتشر شد، اما چند روز بعد وزیر دادگستری اعلام کرد که آن محموله قاچاق نبوده و به شکل قانونی وارد کشور شده است.

اژه‌ای با اشاره به این‌که «شرکت آمیتیس طراوت کودک بر اساس اساسنامه این شرکت که در روزنامه رسمی درج شده، متعلق به وزیر آموزش و پرورش، فخرالدین احمدی دانش‌آشتیانی و خانواده او است که در سال ۹۳ به ثبت رسیده است»، گفت: «بر مبنای اساسنامه‌ای که ثبت داده است، اعلام شده که رئیس هیات مدیره آن، وزیر محترم آموزش و پرورش و مدیرعامل دختر ایشان است؛ در طول سال ۹۵ هم هیات مدیره ۳ تا ۴ جلسه داشته و همه صورت‌ جلسات نیز در تیر ماه، دی ماه و اسفند ماه با امضای آقای آشتیانی و دختر ایشان به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل امضا شده است».

سخن‌گوی قوه قضاییه گفت: «شرکت آمیتیس طراوت کودک از کارت بازرگانی شرکت دیگری به نام شرکت تولیدی بازرگانی راتیم گستران طبرستان به آدرس فریدونکنار کالا را وارد کرده است.حوزه فعالیت شرکت راتیم گستران، فنی و مهندسی است و این شرکت به هیچ وجه نمی‌تواند دخالتی در واردات و صادرات پوشاک داشته باشد».

بازگشت به صفحه اول