زیتون– ناصر امانی، معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران خبر داد که محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، درخواست کتبی مرخصی خود را روز گذشته به ریاست شورای شهر تقدیم کرده و مرخصی او از امروز آغاز شده است.
به گفته امانی سفرهای قالیباف در «تعطیلات پایان هفته» به دلیل تعطیل بودن شهرداری «نیازی به اخذ مرخصی» نداشت.
معاون شهردار تهران اضافه کر که از ادوار گذشته شورا مرخضی شهرداری «توسط رییس شورا بررسی و تصمیم گیری شده است و هیچگاه این موضوع در جلسات و صحن شورا مطرح نبوده است»، اما «در آستانه رقابت های انتخاباتی قانون و عرف ۱۵ سال »گذشته از نظر بعضی آقایان دچار تغییر شده و برای تخریب رقیب همه چیز مباح می شود.
روز گذشته چهارده نفر از اعضای شورای شهر تهران در نامه‌ای به وزیر کشور، خواستار بررسی وضعیت مرخصی محمدباقر قالیباف شهردار تهران و معاونان او در جریان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری شده بودند. اعضای شورا همچنین نسبت به عضویت معاونین شهرداری در ستادهای انتخاباتی قالیباف نیز اعتراض دارند.

بازگشت به صفحه اول