زیتون- اریک ترامپ، فرزند دونالد ترامپ، گفت واکنش ایوانکا ترامپ، فرزند دیگر ترامپ، به حمله شیمیایی در سوریه، در تصمیم رییس‌جمهوریآمریکا برای حمله موشکی به پایگاه شعیرات تاثیر داشت.

اریک ترامپ به روزنامه دیلی‌تلگراف گفت: «ایوانکا مادر سه فرزند است و تحت‌تاثیر حمله شیمایی قرار گرفته بود. مطمئنم که گفته است: “این حمله خیلی وحشتناک است”. پدرم در چنین زمان‌هایی، کاری انجام خواهد داد».

ایوانکا ترامپ، دختر ارشد دونالد ترامپ است. ماه گذشته اعلام شد که او به شکل رسمی در مقام «دستیار» رییس‌جمهوری آمریکا در کاخ سفید مشغول کار خواهد شد. همسر او، جراد کوشنر، از مشاوران ارشد دونالد ترامپ است.

بازگشت به صفحه اول