زیتون– محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، خبر داد که صبح روز دوشنبه (سه روز قبل) فهرستی از مدیران دوتابعیتی به وزارت اطلاعات ارسال شده است.
دادستان کل کشور تعداد این افراد را بیش از ۱۰ نفر اعلام کرد و افزود که «یک منبع معتبر» فهرستی از اسامی دو تابعیتی را در اختیار این نهاد قضایی قرار داده و افرادی را معرفی کرده بود. او بدون اشاره به نام این منبع معتبر، گفت که بر اساس اطلاعات آن منبع، از دولت خواست با این افراد برخورد کند. به گزارش ایسنا منتظری در ادامه گفت: «آن منبع معتبر تاکید کرده که اسامی مستند و معتبر است، لکن خودم اسناد را ندیده‌ام.»
منتظری هفته قبل از دولت یازدهم انتقاد کرد که چرا مسئولان دو تابعیتی را از کار برکنار نکرده است. در واکنش به این انتقاد محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران از دادستان کل خواسته بود تا «چنانچه مصادیقی برای وجود این مدیران دو تابعیتی دارند محبت کرده آن را به ما اعلام کنند تا دولت با آنها برخورد نماید.»

بازگشت به صفحه اول