اسفند ۵, ۱۳۹۵

وضعیت جسمی طاهره ریاحی وخیم است

زیتون- وضعیت جسمی طاهره ریاحی، روزنامه‌نگار و دبیر اجتماعی خبرگزاری برنا، «وخیم» است. وب‌سایت کلمه گزارش داد طاهره ریاحی در زندان «دچار مشکلات عصبی شدیدی

جامعه کم آب و پراکنده

تازه ٢٠سالم شده بود که رفراندوم انقلاب سفید در ایران برگزار شد و عموم مخالفان رژیم سابق را در بهت و حیرت فرو برد. تا

آخرین مطالب