زیتون- محمدعلی موحدی کرمانی، رییس موقت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت که «برخی از مردم به دلیل نیازهای شدید اقتصادی از مذهب خود دست برداشته‌اند.»
موحدی کرمانی افزود که «دشمن دل بسته است که ما را در بعد اقتصادی تضعیف کند و زیر فشار قرار دهد تا مردم از انقلاب ببرند.»
به گفته موحدی کرمانی «این که نشد ما هر گاه می‌خواهیم گام موثری را در نظام برداریم، عده‌ای بگویند بودجه نیست. می‌خواهیم به داد فقرا برسیم، می‌گویند بودجه نیست. می‌خواهیم بهره‌وری بازنشستگان را بالا ببریم، می‌گویند بودجه نیست.»
به گزارش ایسنا، رییس موقت مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: «البته من فکر می‌کنم این‌طور هم نباشد که می‌گویند بودجه نیست. شاید بودجه هم هست اما به جای دیگری می‌رود.»
او اضافه کرد که «باید برنامه‌ریزی برای بودجه کشور به شکلی تنظیم شود که هم ملت از بودجه بهره‌مند شوند تا نیازهایشان برطرف شود و هم آنهایی که حقوق‌های غیرمتعارف گرفته‌اند، این مبالغ را باز پس‌دهند.»
رییس موقت مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود «آنهایی که حقوقشان غیر متعارف است و پول‌های زیادی را انباشته کرده‌اند، در واقع آن مبالغی را برای خود برداشته‌اند که دیگران به آن نیاز داشته‌اند. پس باید این مبالغ را از حلقومشان بیرون کشید.»

بازگشت به صفحه اول