زیتون– غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون تلفیق مجلس دهم خبر داد که سپرده‌گذاری قوه قضاییه در بانک‌ها و استفاده از سود آن درلایحه بودجه سال ۹۶ ممنوع شد.
تاجگردون به ایسنا گفت که طبق مصوبه کمیسیون تلفیق «کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مناقصات یعنی کلیه قوا قوه قضاییه مکلفند تمام وجوه دریافتی‌شان را به خزانه واریز کنند». به گفته او «پیش از این قانونی در این زمینه وجود داشت، اما برداشت یا نقض قانون در قوانین بعدی اتفاق افتاد که با این مصوبه کمیسیون تلفیق همه مکلف‌اند وجوه دریافتی شان را به خزانه بریزند.»
نماینده گچساران اضافه کرد که «سپرده‌گذاری در حساب‌های بانکی و استفاده از سود آن» هم ممنوع شده و به این ترتیب دستگاه‌های اجرایی «نمی‌توانند در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند و از سود آن ولو برای کارهای قانونی خودشان استفاده کنند».
رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ توضیح داد که این رویه «محدود به قوه قضاییه» نیست و «برخی دستگاه‌ها و همچنین دانشگاه‌ها» نیز منابع‌شان را در بانک‌ها سپرده گذاری می‌کردند و از سود آن، ادارات‌شان را اداره می‌کردند. تاجگردون خبر داد که مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق «شامل همه چه دستگاه‌های ذیل قوه مجریه و چه قوه قضاییه خواهد شد.»

بازگشت به صفحه اول