زیتون– محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری، خبر داد که به دنبال شکایت فاطمه راکعی از حسین شریعتمداری، برای مدیرمسئول روزنامه کیهان «قرار جلب به دادرسی» صادر شده است.
علی‌زاده طباطبایی به ایلنا گفت که راکعی از شریعتمداری به اتهام‌های «توهین، افترا و نشر اکاذیب» به دادسرای فرهنگ و رسانه شکایت کرده بود و بازپرس پرونده نیز «نسبت به اتهام‌های توهین و افترا قرار منع تعقیب و درباره اتهام نشر اکاذیب قرار جلب به دادرسی برای مدیرمسئول روزنامه کیهان صادر کرده است.»
این وکیل دادگستری اضافه کرد که نسبت به صدور قرار منع تعقیب برای حسین شریعتمداری در دو مورد توهین و افترا اعتراض کرده است.
شکایت راکعی از شریعتمداری مربوط به اسفندماه سال ۹۳ و به دلیل انتشار مطلبی در روزنامه کیهان است.

بازگشت به صفحه اول