زیتون- محمد جواد ابطحی، نماینده مجلس، ادعا کرد که حسین فریدون، برادر حسن روحانی، با برخی از «مفسدان اقتصادی و بدهکاران کلان بانکی» رابطه دارد.
ابطحی به تسنیم گفت خانواده حسین فریدون با فردی به نام «شب‌دوست مالامیری» در ارتبط هستند. به گفته او «سرویس‌های امنیتی بیگانه» برای شب دوست مالامیری «که بدهکار بانکی است، پناهندگی درست کرده‌اند و دیگر تحت تعقیب پلیس اینترپل نیز قرار ندارد.»
این نماینده مجلس اضافه کرد شب‌دوست مالامیری «رقم‌های بسیار کلانی توسط رانت‌هایی که داشته از بانک‌های ملی و ملت اخذ کرده است.» به گفته ابطحی مالامیری «۳۰ شرکت داخلی و ۴۰ شرکت خارجی و چهار شرکت تجاری» داشته و از طریق آن‌ها وام می‌گرفته است. به گفته این نماینده مجلس «عمده کارخانه‌های مالامیری یک کارخانه سینک دستشویی در کرمان است که هنوز هم راه نیفتاده است.»
ابطحی همچنین خبر از وجود «اسنادی» داد که نشان می‌دهد مالامیر با حسین فریدون ارتباط مالی داشته است. به گفته ابطحی «اسناد واریز پول، به حساب دختر حسین فریدون در لندن و کانادا وجود دارد که نشاندهنده ارتباطات مالی بین فریدون و مالامیری است. مالامیری همچنین در یک موسسه خیریه غربالگری سرطان با آذر غفوری همسر حسین فریدون نیز همکاری داشته است.»
محمداسماعیل سعیدی، نماینده تبریز در مجلس نیز در مورد ارتباط حسین فریدون با برخی از بدهکاران کلان بانکی از جمله رسول دانیال‌زاده که چندی پیش دستگیر شد، گفت پیش از اینکه مسائل به صورت رسانه‌ای انعکاس یابد در تذکری از رییس‌جمهوری درخواست کرده‌اند تا به این موضوع رسیدگی کند. به گفته او سندی همراه با این تذکر برای حسن روحانی ارسال شده که نشان می‌دهد یک واحد مسکونی به ارزش ۱۴ میلیارد تومان توسط دانیال‌زاده به اسم همسر حسین فریدون خریداری شده است.
در تذکر برخی از نمایندگان مجلس به رییس جمهوری این خواست مطرح شده تا «شفاف‌سازی کنند که به چه دلیل یک واحد واحد مسکونی به مبلغ ۱۴ میلیارد تومان برای همسر برادر رییس‌جمهور خریداری شده است» اما به گفته سعیدی هنوز از سوی رییس‌جمهوری پاسخی به این نامه و تذکر داده نشده.

بازگشت به صفحه اول