زیتون– دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی، سخنان اسدالله بادامچیان، عضو حزب موتلفه، را درباره تحویل اسلحه ترور حسن‌علی منصور، نخست‌وزیر دوران پهلوی، از سوی‌ هاشمی‌رفسنجانی تکذیب کرد.

دفتر رییس سابق مجمع تشخص مصلحت نظام در جوابیه‌ای نوشت که «براساس مستندات موجود و نقل خاطرات خود او، این موضوع مستند نبوده و صحت ندارد.»

اسدلله بادامچیان، عضو ارشد حزب موتلفه اسلامی، پس از مرگ هاشمی‌رفسنجانی با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: «یکی از این اسلحه‌ها که حسن‌علی منصور، نخست وزیررژیم شاه را به درک واصل کرد، توسط آقای هاشمی رفسنجانی داده شد… قرار بود تا زمانی که آقای هاشمی زنده است این راز فاش نشود.»

محمد هاشمی، برادر اکبر هاشمی‌رفسنجانی، نیز امروز این خبر را تکذیب کرد و به ایلنا گفت: «من آن زمان نبودم و اطلاعی ندارم، اما چندباری که این مساله مطرح شد، خود حاج آقا به طور تلویحی این مساله را رد کردند».

بازگشت به صفحه اول