زیتون– امیر رییسیان، وکیل آرش صادقی، زندانی سیاسی از انتقال موکل خود به بیمارستان خبر داد.
رییسان به ایلنا گفت که آرش صادقی به بیمارستان طالقانی تهران منتقل و آندوسکوپی شد.
مریم کریم بیگی، یکی از نزدیکان آرش صادقی، اما در توییتر خود نوشت که «به رغم دستور پزشک مبنی بر لزوم بستری شدن آرش صادقی، او را به زندان باز گردانده‌اند.»
وکیل آرش صادقی همچنین خبر داد گلرخ ابراهیمی ایرایی، همسر آرش صادقی نیز که برای چهار روز به مرخصی آمده بود، با عدم تمدید مرخصی باید خود را به زندان معرفی کند.

بازگشت به صفحه اول