زیتون– سیاوش شهریور، مدیر کل اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران، خواست تا با اجرای پروژه «قانع کردن زنان کارتن خواب، عقیم‌سازی صورت گیرد» تا جلوی «بسیاری از آسیب‌های اجتماعی گرفته شود.»
شهریور درباره «عقیم‌سازی کارتن خواب‌ها» که این روزها انتقادهایی را به دنبال داشته است، گفت: «چند موضوع را باید به عنوان پیش زمینه این اقدام در نظر گرفت؛ نخست آنکه براساس قوانین کشور و به لحاظ حقوقی هیچ کس اجازه ندارد؛ این کار را انجام دهد. اگر خانم مولاوردی هم چنین بحثی را مطرح کرده که با رضایت زنان کارتن خواب این کار صورت بگیرد، به این دلیل است که در شهر تهران زنانی وجود دارند که معتاد، کارتن‌خواب و تن‌فروش هستند.»
مدیر کل اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران با اشاره به اینکه این زنان علاوه بر توزیع مواد مخدر، خودشان هم مصرف می‌کنند و به سکس ورکری (روسپی گری) هم مشغول هستند، تاکید کرد که «بالای ۲۰ درصد این زنان ایدز دارند» و انواع و اقسام بیماری را گسترش می‌دهند.
معاون استاندار در ادامه به ایلنا گفت که برخی از این زنان «علاوه بر اعتیاد و کارتن‌خوابی و توسعه فحشا، عین ماشین جوجه‌کشی بچه تولید می‌کنند و چون بچه‌ها سرپرست ندارند، به فروش می‌رسند.»
به گفته شهریور «برای حل این وضعیت باید یک پروژه، واقعیت و نظری داشت مبنی بر اینکه اگر زنی بیماری دارد، سکس ورکر هم هست و جا هم ندارد، با رضایت خودش عقیم شود نه اینکه به زور این کار انجام شود؛ پروژه‌ای «که بسیاری از سازمان‌های مردم نهاد و نخبگان اجتماعی نیز با آن موافق هستند.»
مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران با تاکید بر اینکه «هیچ کدام از مدیران ملی با این گزاره ضدحقوقی (عقیم‌سازی زنان کارتن خواب) موافق نیست»، ادامه داد: «اگر زنی باشد که جانش به لبش رسیده باشد، نتواند بچه‌اش را بزرگ کند و مجبور باشد آن را بفروشد، اگر بگوید که حاضرم عقیم شوم، این کار انجام شود؛ بهتر است، چرا که حداقل شاهد بچه‌ای مریض، دارای فقر غذایی، بحران‌زده و فاقد سرپرست نخواهیم بود.» به گفته او «جوانی که نا‌امید و بیکار است و سنش ۴۰ سال شده و شریک جنسی ندارد، باید از یک سو به فرد آموزش دهیم که از وسایل پیشگیری استفاده شود که حداقل مریض نشود.»

بازگشت به صفحه اول