زیتون– شاهین آخوندزاده، قائم مقام وزارت بهداشت از اخراج پنج عضو هیات‌های علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی به دلیل تخلف علمی در انتشار مقالات‌شان در نشریه نیچر خبر داد.
آخوندزاده پیش از این خبر از کشف «شبکه خرید و فروش مقاله داخلی و خارجی» داده و گفته بود که این موضوع مورد تحقیق و تفحص قرار خواهد گرفت. او به مهر گفت براساس رای بدوی، پنج عضو هیات علمی علوم پزشکی تهران اخراج شده‌اند، گرچه حق اعتراض به این رای را دارند.
دو ماه پیش بیومد سنترال و اسپرینگر، دو موسسه انتشارات علمی معتبر، اعلام کردند که پس از تحقیقی مفصل، ۵۸ مقاله منتشرشده در هفت نشریه علمی را به دلیل «سرقت علمی، تقلب و تبانی درباره مولف و در روند بررسی علمی» حذف می‌کنند.
به گزارش مجله علمی نیچر ٢٨٢ پژوهشگر ساکن ایران مولف این مقالات بوده‌اند.
آخوندزاده ماه گذشته گفته بود که بخش عمده ۵۸ مقاله تقلبی ارسالی از ایران متعلق به «دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران بوده است.» به گفته او علاوه بر پنج عضو هیات هلمی، معاون پژوهشی یکی از دانشگاه‌ها نیز که بیشترین تخلف در دانشگاهش انجام شده، از کار برکنار شده است.
به گفته قائم مقام وزارت بهداشت از میان ۵۸ مقاله‌ای که به دلیل تخلف علمی از سوی نشریه اشپرینگر رده شده‌اند نیمی از آنها در حوزه پزشکی و مربوط به دانشگاه‌های وزارت بهداشت بوده‌اند و دانشجویی در این زمینه فعالیتی نداشت که مدرکش با این مقالات مخدوش شود.
شاهین آخوندزده همچنین خبر داد که هیات رسیدگی به تخلفات هیات‌های علمی وزارت بهداشت، حکم ارتقا دو نفر از اعضای هیات‌های علمی را که نویسنده و مسئول مقالات نبوده‌اند اما به دلیل انتشار این مقالات ارتقا پیدا کرده‌اند، لغو کرده است.

 

بازگشت به صفحه اول