زیتون– عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، خبر داد که تاکنون پنجاه نفر برای ارائه توضیح پیرامون پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران احضار شده‌اند.
به گفته دادستان تهران هر یک از این افراد «توضیحاتی در مورد املاک دریافتی ارائه داده و برخی نیز منکر دریافت هرگونه ملکی از شهرداری شده‌اند.»
به گزارش میزان، دولت‌آبادی برای نمونه به پرونده «یکی از بازنشستگان شهرداری» اشاره کرد که «آپارتمانی را با قیمت کارشناسی دریافت نموده و چند نفر دیگر با عضویت در تعاونی مسکن، از فروش زمین پروژه، مبالغی دریافت داشته‌اند، چند نفر هم در تحقیقات تصریح کرده اند که هیچ گونه ملکی دریافت نکرده‌اند.»
به گفته دادستان تهران درباره پرونده فیش‌های حقوقی نیز تاکنون ۲۲ نفر احضار شده‌اند. جعفری دولت‌آبادی اضافه کرد بیشتر این افراد «از مدیران بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و چند شرکت بزرگ دولتی هستند.»

بازگشت به صفحه اول