زیتون– دادستان سمنان خبر داد که لوکوموتیوران قطار سمنان – مشهد نیز بازداشت شده است.%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b1
قاضی آسیابی به ایسنا گفت لوکوموتیوران قطار سمنان – مشهد «پس از حادثه متواری شده بود. این فرد در محلی مخفی شده بود که با شناسایی محل اختفای وی، بازداشت و روانه زندان شد.»
دادستان سمنان روز گذشته نیز خبر از باز داشت سه نفر از متهمان این حادثه داده بود. به گفته او «سه نفر از عاملین شامل مسئول مرکز کنترل فرماندهی راه آهن شمال شرق کشور که در شاهرود مستقر است، مسئول مرکز کنترل خطوط و مسئول شیفت مرکز کنترل بازداشت» شدند.
شب گذشته محسن‌ پورسیدآقایی، مدیرعامل شرکت راه‌‌آهن، استعفا کرده و این استعفا از سوی عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، پذیرفته شد. آخوندی وزیر راه ضمن پذیرش استعفای مدیرعامل راه‌آهن، این موضوع را «نشان از حس مسئولیت اجتماعی در برابر افکار عمومی» ارزیابی کرده بود.

بازگشت به صفحه اول