زیتون- دفتر جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به حسن روحانی، به بررسی وضعیت بهاییان در ایران و «مظالم اقتصادی» علیه آن‌ها پرداخت.
Hassan_Rouhani_in_Saadabadدر این نامه با امضای بانی دوگال، نماینده ارشد جامعه جهانی بهایی، با اشاره به «تناقض شدید» در وعده‌های دولت روحانی برای «ایجاد اشتغال و بیکاری» و «ایجاد عدالت برای تمام اتباع ایرانی» با فشارها بر بهاییان، آمده است: «در چند سال اخیر… برخی از متصدیان، زمانی که فرد بهایی به مناسبت ایام تعطیلات مذهبی خود که بیش از چند روز پراکنده در طی سال نیست کار خود را برای یک یا دو روز تعطیل می‌کند مغاز او را مهر و موم نموده وی را به لغو جواز کسب تهدید می‌کنند.»
مسایلی نظیر «حملات پی در پی به منازل بهاییان و غارت اموال‌شان، زندانی کردن غیر ‌قانونی آنان و درخواست وثیقه‌های بسیار سنگین برای آزادی، ایجاد محدودیت در قوانین وراثت در بین بهاییان و ایجاد احساس ناامنی ناشی از سیاست‌های بهایی‌ستیزی» از دیگر مواردی است که در این نامه به آن‌ها اشاره و «آپارتاید اقتصادی» توصیف شده‌اند.
در نامه جامعه جهانی بهایی با اشاره به مصوبه سال ۱۳۶۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی که «جوانان بهایی را رسما از تحصیلات عالیه محروم نمود»، آمده: «بند سوم این سند نه تنها ثبت نام بهاییان در دانشگاه‌ها را منع می‌کند بلکه مقرر می‌دارد که چنانچه هویت بهائی بودن فردی در هنگام تحصیلات عالی نیز احراز گردد، باید از تحصیل محروم شود.»
جامعه جهانی بهایی با اشاره به شعارهای حسن روحانی برای حفظ حقوق شهروندی از او خواست که «بی‌عدالتی‌های اقتصادی وارده بر بهاییان» در مقام «بزرگ‌ترین اقلیت مذهبی غیر مسلمان ایران» مورد رسیدگی و «موانع موجود» نیز «به مرور ولی با سرعتی معقول» از میان برداشته شود.

بازگشت به صفحه اول