زیتون- رییس سازمان بازرسی ایران خبر داد که طی ابلاغیه ای به سران سه قوه خواستار برکناری افرادی شده که تابعیت مضاعف دارند.
ناصر سراج گفت روز گذشته خواستار «ترخیص نیروهای دو یا چند تابعیتی» از هر سه قوه مجریه و مقننه و قضایی شده است. به گفته او «افراد چند تابعیتی برای سازمان‌ها ایجاد مشکل می‌کنند.»
رییس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه سخنانش که توسط ایرنا منتشر شد، به عنوان نمونه از «فرار متهمان و مجرمانی» خبر داد که به دلیل تابعیت مضاعف «از کشور فرارکردند»؛ زیرا که «خانواده آنان در کشور دیگر مستقر هستند.»
افراد دارای تابعیت مضاعف همواره در ایران تحت فشار بودند؛ از نظر برخی مقامات جمهوری اسلامی صرف «داشتن تابعیت مضاعف برابر است با جاسوسی.»
هفته گذشته حسین نقوی حسینی، سخن‌گوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفته بود مسئولان سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نگران «احتمال به کارگیری شهروندان دوتابعیتی ایران در سرویس‌های جاسوسی خارجی» هستند. به گفته او دوتابعیتی بودن یک تخلف است که «افراد سعی در پنهان نگه داشتن آن می کنند.»

بازگشت به صفحه اول