زیتون-  احمد منتظری، در واکنش به سخنان سید مصطفی تاجزاده پس از انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری به «زیتون» گفت که «حاکمیت ایران باید جایزه صلح جمهوری‌اسلامی را به ایشان بدهد که چنین فضایی را پیشنهاد می دهد. پیشنهاد آقای تاج‌زاده بسیار بزرگ و عملی است.»
مصطفی تاجزاده فعال سیاسی اصلاح طلب پس از انتشار فایل صوتی از آیت الله منتظری در خصوص اعدام های تابستان سال ۶۷، به سهم خود از خانواده قربانیان آن سال پوزش طلبید و تاکید کرد که جمهوری اسلامی «یک پوزش خواهی و حلالیت طلبی به خانواده های آنان بدهکار است.» 0,,15747143_303,00
به گفته او «حاکمیت می تواند با عذرخواهی از ملت ،حلالیت طلبی از بازماندگان و اصلاح ساز و کار قضائی میهن به گونه ای که تکرار چنین فجایعی را ناممکن کند، زخم ناشی از این اعدامها را التیام بخشد.»
احمد منتظری در رابطه با این پیشنهاد تاج‌زاده به «زیتون» گفت: «نوشته بودند حکومت عذرخواهی کند، خانواده‌های قربانیان می‌بخشند و کینه‌‌ها تمام می‌شود.  که اگر رخ دهد به نفع همه مردم ایران است.»
از سوی دیگر، حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی، سخنان آیت الله منتظری در این فایل صوتی را «دروغ» خواند. حسن خمینی تاکید کرد که «بازگو کردن سخنانی که دروغ بودنشان معلوم شده و بی اساس است، چه فایده ای دارد؟»
به گفته این نوه آیت الله خمینی «این اولین بار نبوده و آخرین بار هم نخواهد بود و مانند همان کسانی که نسبت به امام علی بغض داشتند، کسانی نسبت به امام و انقلاب بغض دارند و تا آخر نیز خواهند داشت اما خداوند آن محبت را دلها قرار داده است.»
او در ادامه سخنانش «محبت جامعه به امام را یک حلقه مهم در وحدت ملی و امنیت خواند.»

بازگشت به صفحه اول