زیتون– موسی غضنفرآبادی، رییس دادگاه انقلاب تهران، مدعی شد که «اخباری در دست است، حاکی از ارتباط حسین فریدون با شبکه فساد بانکی.»
او بدون اشاره به اخبار به دست آمده، گفت: «اگر این اخبار درست باشد مصیبت عظمایی است و عمق این فاجعه آنقدر زیاد است که آرزو می‎کنم این اخبار درست نباشد.» 90424
رییس دادگاه انقلاب تهران در ادامه از حسن روحانی خواست تا شخصا یک «حکم سنگینی برای برادر خود صادر» و حداقل یک «حبس ابدی برای او از دادگاه درخواست می‎کرد!»
او که درخصوص بازداشت برخی از عوامل شبکه فساد بانکی توسط سازمان اطلاعات سپاه با سایت بسیج نیوز سخن می گفت، تایید کرد که سپاه به عنوان ضابط خاص قوه قضائیه و با حکم دادگاه قضائی اقدام به ورود به این پرونده نموده است.
غضنفرآبادی با ابراز تاثر از «اقدامات برادر رییس جمهوری» افزود «این اقدام حسین فریدون یک مشوق برای لغزیدن کارمندان و مسئولان دولت و حرکتی برای فساد می‎شود و نگران کننده است.»

 

بازگشت به صفحه اول