زیتون– دادستانی ترکیه برای ۴۲ روزنامه‌نگار در این کشور حکم بازداشت صادر کرده است. صدور این حکم در راستای تحقیقات در باره کودتای نافرجام علیه دولت و رییس جمهوری این کشور صورت می‌گیرد.
در میان افرادی که حکم جلب آنها صادر شده، چند روزنامه‌نگار سرشناس ترکیه هم دیده شده است. بی بی سی فارسی خبر داد که نازلی ایلجک خبرنگار سابق روزنامه هوادار دولت صباح که به دلیل انتقاد از دولت اخراج شده بود از جمله این افراد است. 607988_825
همچنین به گزارش «زیتون» وزیر دادگستری ترکیه به دادستان های این کشور دستور داد تا با مونیتورینگ رسانه های اجتماعی از جمله توئیتر، علیه افرادی که کودتای  ۱۵ ژوئیه را دسیسه‌ای از جانب دولت این کشور دانسته‌اند، اعلام جرم کنند.
از زمان کودتای نافرجام ترکیه، بیش از ۶۰ هزار کارمند دولت، سرباز و پلیس، معلم و کارمند دولت بازداشت یا برکنار شده‌اند.
بیشتر این افراد متهم به داشتن ارتباط با فتح‌الله گولن، شخصیت مذهبی مقیم آمریکا هستند که به دست داشتن در طرح کودتا علیه دولت متهم است. آقای گولن مشارکت در این اقدام را رد کرده است.

 

بازگشت به صفحه اول