زیتون–  رهبر جمهوری اسلامی طی حکمی سه تن از فقهای شورای نگهبان را در سمت خود ابقا کرد.
آیت‌الله خامنه‌ای به استناد اصل نود و یکم قانون اساسی و در احکام جداگانه‌ای، آقایان آیت‌الله حاج شیخ احمد جنتی و حجج اسلام حاج شیخ مهدی شب‌زنده‌دار و حاج سیدمحمدرضا مدرسی یزدی را در عضویت فقهای شورای نگهبان ابقا کرد. 11036_635713838178781597_s
این شورا از دوازده عضو تشکیل شده‌ است که شش عضو از این دوازده تن فقهایی هستند که با حکم رهبر عزل و نصب می‌شوند و شش عضو دیگر حقوقدانانی هستند که با معرفی رئیس قوه قضاییه و رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند. دبیر شورای نگهبان بالاترین مقام رسمی این شورا است و در حال حاضر احمد جنتی دبیر کنونی آن است.
مطابق اصل نود و دوم قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال ، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می یابند و اعضای تازه ای به جای آنها انتخاب می شوند. با پایان این دوره سه ساله عضویت جنتی، شب زنده دار و مدرسی یزدی با حکم رهبر جمهوری اسلامی تمدید شد.
روز گذشته نیز سه حقوق دادن جدید با پیشنهاد قوه قضاییه و رای مجلس برای عضویت در شورای نگهبان انتخاب شدند.

بازگشت به صفحه اول