زیتون- نمایندگان مجلس امروز، سه عضو حقوقدان شورای نگهبان را انتخاب کردند.
عباسعلی کدخدایی با ۲۰۳ رأی، محمدرضا علیزاده با ۱۷۸ رأی و فضل‌الله موسوی با ۱۴۲حقوقدانانی هستند که نمایندگان مجلس به آنها رأی دادند. 11036_635713838178781597_s
قوه قضائیه ایران ده روز پیش پنج نفر را به عنوان نامزد های حقوقدان شورای نگهبان به مجلس معرفی کرد.بنابر خبر ایسنا، احمد بیگی حبیب‌آبادی و محمدهادی صادقی نیز به عنوان کاندیدای حقوقدانان شورای نگهبان به مجلس معرفی شده بودند که نتوانستند رأی موافق اکثریت مجلس را کسب کنند و به این شورا راه یابند.
شورای نگهبان ایران شش فقیه و شش حقوقدان دارد. این حقوقدانان از سوی رییس قوه قضائیه به مجلس معرفی می‌شوند و نمایندگان مجلس آنها را انتخاب می‌کنند. فقهای شورای نگهبان را رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می‌کند.
عباسعلی کدخدایی در دوره‌های چهارم و پنجم و سه سال اول دوره کنونی در شورای نگهبان بوده است. او معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان و همچنین سخنگوی این شورا بود که سه سال پیش با اختلاف تنها یک رأی نتوانست رأی نمایندگان مجلس نهم را کسب کند و از شورای نگهبان کنار رفت.
فضل‌الله موسوی که نماینده مجلس هفتم بوده، سابقه عضویت در شورای نگهبان را ندارد.

بازگشت به صفحه اول