زیتون- مراسم یادبودی که عصر امروز به مناسبت درگذشت عباس کیارستمی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد، به محل اعتراض شدید داریوش مهرجویی به پزشکان معالج کیارستمی تبدیل شد. او با فریاد و در میان تشویق حاضران به صراحت صحبت از کشته شدن کیارستمی به دست جراحان سخن گفت. image_13950422828_photo_2016-07-12_19-51-02
داریوش مهرجویی در این مراسم گفت:« من امروز نمی‌توانم حرفهای قشنگ بزنم و خاطره از کیارستمی تعریف کنم زیرا به شدت از رفتن کیارستمی عصبانی هستم.» او در ادامه سخنانش که بر اساس خبر ایلنا با تشویق حضار نیز روبه رو بود، افزود که امروز برخی دکترهای «بی سواد، قاتل و جراحان بی عرضه، کارگردان سینمای ایران را کشتند» و با وی با بی‌مسئولیتی رفتار کردند.
مهرجویی ادامه داد:« نمی توان امروز حرف های قشنگ زد بلکه باید گفت چرا پزشکان بی مسوولیت و دکترهایی که معالج وی بودند به جای آن که او را نجات دهند با بی عرضگی و بی دقتی او را کشتند.»
کارگردان فیلم گاو که بسیار عصبانی بود و فریاد می‌زد، افزود که «امروز قاتلین کیارستمی میان ما هستند. باید این پزشکان محاکمه شوند و خانه سینما و وزارت ارشاد باید این مساله را پیگیری کند» زیرا ما گوهر بزرگی را از دست دادیم.
شجاع نوری سخنران بعدی نیز در همین زمینه گفت: «ما اگر داد نمی زنیم به این معنی نیست که راضی هستیم. ما هم از عملکرد نظام پزشکی ناراضی هستیم. ناراحتیم که قدرش را ندانستیم.»
فیلم سخنان مهرجویی را دراین «اینجا» می توانید ببیند.

بازگشت به صفحه اول