زیتون- نرگس محمدی، زندانی سیاسی و فعال حقوق بشر اعتصاب غذای خود را در پی صدور مجوز تماس تلفنی با فرزندانش شکست.
به گزارش «زیتون» نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر، به دلیل اینکه امکان برقراری تماس تلفنی با فرزندانش ندارد، از هفتم تیر ماه اعتصاب غذای خود را آغاز کرده بود.
نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر که اینک در حال تحمل حبس شش ساله خود، در حالی که به ده سال حبس دیگر نیز محکوم شده، «مادری» را دلیل آغاز اعتصاب غذای خود خوانده بود. او در دل‌نوشته ای که از زندان منتشر کرد با بیان اینکه «خواسته‌ای جز امکان تماس تلفنی با فرزندانش ندارد»، گفته بود که علی‌رغم میل و توان جسمی‌اش، راهی برایش نمانده جز اینکه فریاد «مادر بودن» و دلتنگ بودنش را با اعتصاب غذا اعلام کند.
در طول مدت اعتصاب غذای نرگس محمدی، ۲۴۵ تن از فعالان مدنی، بیت آیت الله منتظری، همسر عزت الله سحابی و مادر هاله سحابی، زندانیان اهل سنت زندان رجایی شهر و …. از او خواسته بودند تا اعتصاب خود را بشکند.
تقی رحمانی، همسر او در گفتگوی با «زیتون» با تاکید بر اینکه «بیماری او نگران کننده است به خصوص در حالت اعتصاب غذا این نگرانی مضاعف می شود»، افزوده بود دلیل ممانعت از تماس این مادر با کودکانش، زندگی آنها با پدرشان است.
اما در نهایت امروز، شنبه پس از ۱۹ روز از آغاز اعتصاب غذا، نرگس محمدی با کودکان خود صحبت کرد و اعتصاب غذایش را شکست.
پس از این این زندانی سیاسی و فعال حقوق بشر اجازه دارد هفته ای یک بار با فرزندانش تلفنی صحبت کند.

بازگشت به صفحه اول