زیتون- رمضان شریف، مسئول روابط عمومی سپاه، در مورد رقمی که شایعه شده به عنوان حقوق دریافت می کند، گفت «اگر معذوریت های حفاظتی نبود، حتما فیش حقوقی خودم را منتشر می کردم تا رقم واقعی را ببینید.»
روز گذشته متنی در فضای مجازی دست به دست می شد که در آن حرف از پرداخت های نامتعارف بود؛ طبق ادعای مطرح شده در این متن، دریافت کننده این ارقام از مقامات ارشد سپاه پاسداران هستند. 599262_738
رمضان شریف، مسئول روابط عمومی سپاه در گفت‌وگو با شرق، این ارقام را تکذیب کرد و غیرواقعی دانست.
مسئول روابط عمومی سپاه تاکید کرد «سپاه همواره با حساسیت نسبت به افزایش حقوق کارکنان خود تصمیم گیری می کند».
سردار شریف همچنین دریافت های کارکنان سپاه را نسبت به سایر نیروهای مسلح ازجمله «ناجا»، «ارتش» و «وزارت دفاع» کمتر اعلام کرد. به گفته او «این امر با اراده خود فرماندهان سپاه است».
مسئول روابط عمومی سپاه ادامه داد: «البته به صورت طبیعی سنوات و جایگاه افراد در درصد افزایش حقوق، نقش دارد که این درصدها هم کم است.»
شریف همچنین درباره فیش های حقوقی اخیر برخی مدیران که در رسانه ها منتشر و به آن پرداخته شده، گفت «این طور حس می شود که این موضوع به دعواهای سیاسی کشیده است.»

 

بازگشت به صفحه اول