زیتون– زهرا رهنورد در ملاقات این هفته خود با دخترانش گفت که «هرچند مظلوم در این حصر دستم شکست، اما پیوند محبت و دوستیم از مردم نشکست.»
پیشتر خبر شکستن مچ دست زهرا رهنورد که به همراه میرحسین موسوی از بهمن سال ۸۹ تا کنون در حصر به سر می برد، توسط کلمه منتشر شده بود. این پیام زهرا رهنورد در پاسخ به اظهار نگرانی مردم و پیگیری از وضیعت سلامت او توسط مردم بوده است.
خانواده رهنورد و موسوی به دلیل قطع ارتباطات تا هنگام ملاقات هفتگی از این اتفاق بی‌خبر بوده‌اند.

.

بازگشت به صفحه اول