زیتون- احسان مازندرانی که به دلیل عوارض اعتصاب غذای طولانی در بهداری زندان اوین به سر می برد، امروز دچار ایست قلبی شد.
به گزارش «زیتون» احسان مازندرانی چند روز پیش و به دلیل بیهوشی به بهداری زندان اوین منتقل شده بود. او که ۳۷ روز است در اعتصاب غذا به سر می برد، به علت افت فشار خون بیهوش شده بود. هرچند انتقال دیرهنگام به بهداری نیز کارساز نبود و کانال تلگرامی این روزنامه نگار سیاسی امروز خبر داد که این روزنامه نگار با ایست قلبی مواجه شده است.
مازندرانی، از جمله روزنامه نگارانی بود که تحت عنوان پروژه نفوذ بازداشت شد و توسط قاضی مقیسه به ۷ سال زندان محکوم شده بود.

بازگشت به صفحه اول