زیتون- در پی افشای مبلغ در یافتی صفدر حسینی، رییس صندوق توسعه ملی، او امروز استعفا داد.
به گزارش «زیتون» در یافتی او به صورت میانگین ماهیانه ۵۷ میلیون تومان و به‌عبارت دیگر  جمعاً حدود ۶۸۶ میلیون تومان بوده است. منابع خبری به زیتون خبر داده اند که صفدر حسینی امروز متن استعفای خود را به رییس جمهوری تقدیم کرده است.
پس از انتشار خبر پرداخت های نجومی به برخی از مدیران دولتی و روسای بانک ها رییس مجلس ایران و معاون اول حسن روحانی به طور جداگانه دستور رسیدگی به موضوع پرداخت حقوق‌های نجومی را داده بودند.
حسن روحانی نیز طی دستوری از معاون اول خود خواسته بود تا در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوء استفاده در خصوص حقوق و پاداش های پرداختی به مدیران در دستگاه های اجرایی را شناسایی نموده، و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند.
حال متن استعفای وزیر کار دولت هشتم و رییس صندوق توسعه ملی در دولت یازدهم روی میز حسن روحانی است تا او در مورد این استعفا تصمیم بگیرد.

بازگشت به صفحه اول