زیتون– اسرائیل برای نخستین بار به ریاست یکی از کمیته های دائم سازمان ملل متحد انتخاب شد.
ایسنا به نقل از رویترز خبر داد این برای نخستین بار است که اسرائیل به ریاست یکی از ۶ کمیته دائم سازمان ملل متحد از زمان پیوستنش به این سازمان در سال ۱۹۴۹ انتخاب می شود.
با وجود اینکه این ریاست نمادین و سمتی تشریفاتی است، ریاست این کمیته از سوی نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحده به این رژیم این فرصت را خواهد داد تا نقش بیشتر و موثرتری را در سازمان ملل ایفا کند.
کمیته حقوقی سازمان ملل، بر مسائل مربوط به قوانین بین الملل نظارت می کند مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۶ کمیته دائم دارد که گزارش هایی را به آن ارائه می دهد. این کمیته ها شامل خلع سلاح، اقتصاد و مسائل مالی، حقوق بشر، مبارزه با استعمار، بودجه سازمان ملل و مسائل حقوقی است.
ریاض منصور رییس هیئت فلسطین در سازمان ملل متحد با انتقاد از نتایج این انتخابات که به انتصاب نماینده اسرائیل منجر شد، گفت که اعراب و کشورهای مسلمان برای جلوگیری از ریاست اسرائیل تلاش کردند.
وی در گفت وگو با خبرنگاران اسرائیل را بزرگترین ناقض حقوق بین الملل خواند.
اسرائیل توانست در انتخابات کمیته حقوقی سازمان ملل از مجموع ۱۷۵ رای ۱۰۹ رای کسب کند و پیروز شد. ۱۹۳ کشور جهان در سازمان ملل نماینده دارند. سوئد با ۱۰ رای در جایگاه دوم پس از اسرائیل قرار گرفت.
با وجود تلاش کشورها عربی برای جلوگیری از پیروزی نماینده اسرائیل اما ۴ کشور عربی به نفع ریاست تلآویو بر این کمیته رای دادند.
منصور تاکید کرد که اتحادیه عرب و ۵۷ عضو سازمان همکاری اسلامی با انتخاب اسرائیل مخالفت کردند.

بازگشت به صفحه اول