پناهجویان

نه پای رفتن، نه جای ماندن

زیتون ـ مهسا محمدی: طالبان و هوادارانش از یک سو برای پذیرفته شدن در جامعه بین‌المللی حرف از اصلاح و تغییر می‌زنند و هیات‌های دیپلماتیک‌شان

درگیری پناهجویان در مرز کرواسی

زیتون– صدها پناهجو٬ که در بین آنان پناهجویان ایرانی نیز دیده می‌شوند٬ در پشت نوار مزی صربستان با کرواسی با پلیس درگیر شدند. این پناهجویان در