زیتون– صدها پناهجو٬ که در بین آنان پناهجویان ایرانی نیز دیده می‌شوند٬ در پشت نوار مزی صربستان با کرواسی با پلیس درگیر شدند.

این پناهجویان در ماه‌های اخیر در اردوگاه‌های پناهجویان صربستان حضور داشتند، همزمان به آغاز فصل سرما به سمت اروپای غربی هجوم بردند.

صدها تن از مهاجران به اروپا که خواستار عبور از مرز شمال غربی بوسنی به کرواسی بودند با بستن جاده مرزی و پرتاب سنگ به سوی مأموران پلیس کرواسی «باعث زخمی شدن چند مأمور مرزی» شدند.

بنا بر گزارش‌ها، پلیس کرواسی نیز برای جلوگیری از عبور این افراد به استفاده از باتون و گاز اشک‌آور متوسل شده که به گزارش خبرگزاری فرانسه مصدوم شدن دست‌کم سه مهاجر را به دنبال داشته‌ است.

هزاران مهاجر و پناهنده که از جنگ و فقر در آسیا و شمال آفریقا فرار می‌کنند در حال حاضر در بوسنی و هرزگوین در فقر زندگی می‌کنند.

در این روز در حدود ۱۰۰ مهاجر دیواره‌های حائل مرزی بوسنی را تخریب کرده و به آن‌ سوی مرز هجوم آوردند اما با ستونی از پلیس ضد شورش بوسنی و کرواسی روبه‌رو شدند.

به نوشته این خبرگزاری، مهاجران با کودکان خود چادرهایی را نیز به همراه آورده و قصد دارند با وجود سرما، شب را در کنار جاده نزدیک به روستای مالیه‌واتس سر کنند.

بازگشت به صفحه اول