زیتون– در روز ۲۱ سپتامبر، روز جهانی صلح، «زیتون» در کلاب هاوس اتاقی با عنوان «اسلام؛ جنگ و صلح» برگزار کرد. این اتاق با حضور سه سخنران اصلی؛ شیرین عبادی، حسن یوسفی اشکوری و عبدالعلی بازرگان برگزار شد و  بیش از سه ساعت به طول انجامید. آنچه در پی می‌آید صوت اظهارات سخنرانان و گزارشی از مجموع مباحث مطروح در اتاق است.

بازگشت به صفحه اول