زیتون– در پی ممانعت حراست دانشگاه صنعتی اصفهان از ورود دختران دانشجو به سالن ورزش این دانشگاه، دانشجویان تیم های بسکتبال، از برگزاری فینال مسابقات خودداری کردند.

به گزارش «زیتون» روز گذشته (سه شنبه)، اتفاقی تامل برانگیز در سالن تربیت بدنی دانشگاه صنعتی اصفهان رخ داد.
در حالی که قرار بود مسابقات رده بندی و فینال بسکتبال بین دانشکده ای برگزار شود، قبل از شروع بازی فینال تعدادی از بانوان برای تماشای بازی به سالن تربیت بدنی آمده بودند ولی مسئولین برگزاری از ورود آن ها به سالن بازی ممانعت کردند و سپس از حراست دانشگاه درخواست کرده اند تا جلوی حضور بانوان را به سالن تربیت بدنی بگیرد. یکی از دانشجویان این دانشگاه به «زیتون» گفت که این کار به دستور رییس تربیت بدنی، خانم دکتر منشوری صورت گرفته است.
بعد از این اتفاق تیم های شرکت کننده در مسابقه از انجام بازی انصراف دادند و با خواندن بیانیه ای سالن را ترک کرده اند.
در بیانیه آمده است: برخورد داوران با دانشجویان با الفاظ نادرستی صورت گرفته است و همچنین سالن های تربیت بدنی داشنگاه در زمان های نامناسب در اختیار دانشجویان قرار میگیرد و در بیشتر زمان ها در اختیار کارمندان و اساتید قرار میگیرد.
قبل از برگزاری، تیم های شرکت کننده بخاطر برخورد های ناعادلانه با دانشجویان و تیم های دانشگاهی قصد دریافت نکردن جوایز را داشتند.
جمعیت سفیر دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان، این موضوع را پیگیری و از مسئولان عالی رتبه ی دانشگاه تقاضای رسیدگی به موضوع را دارد، تا دیگر شاهد چنین صحنه هایی نباشیم.

بازگشت به صفحه اول