زیتون– هادی صادقی٬ معاون فرهنگی قوه قضائیه گفته جامعه ایران دچار «ایدز حقوقی» شده و «در اکثر تلفن‌های همراه تصاویر مجرمانه وجود دارد و جا دارد که همه افراد به نوعی محاکمه شوند.»
معاون فرهنگی قوه قضاییه ذخیره انبوهی از تصاویر «مجرمانه» در تلفن‌های همراه ایرانیان را «جرم ناخواسته» ارزیابی کرده و گفته «کدام حقوقدان می‌تواند این موضوع را درمان کند؟»
ایسنا خبر داد که وی رواج چنین پدیده‌ای را «ایدز حقوقی» نامیده و اضافه کرد «ما باید پادزهر این ایدز حقوقی را پیدا کنیم و مقابل این ویروس بایستیم.»

بازگشت به صفحه اول