زیتون– جمعی از فعالین حوزه زنان و کنشگران مدنی، امروز سه شنبه  ۱۹ اسفند٬ ساعت ۱۷:۳۰ در پارک ساعی تهران، گرد هم آمدند و روز جهانی زن را گرامی داشتند.

به گزارش «زیتون» تجمع کنندگان پوسترهایی با شعارهای «حجاب اجباری طبیعی نیست»، «خشونت علیه زنان را متوقف کنید»، «حق زنان گرفتنی است نه دادنی»، «زنان عموما سیلی می خورند و گاه سر بریده میشوند»، «قتل های ناموسی متوقف شود» و «فقر، خشونت مضاعف علیه زن است» در دست داشتند.

ابتدا قرار بود این تجمع ساعت ۱۶ در پارک هنرمندان برگزار شود که با حضور پر تعداد نیروهای امنیتی و پلیس امکان برگزاری نیافت و تعداد زیادی از شرکت کنندگان متفرق شدند که درنهایت با تصمیم برگزارکنندگان قرار بر این شد که تجمع اگرچه با تعداد کمتر این‌بار در پارک ساعی برگزار شود. گفتنی است، در پایان مراسم سرود برابری توسط تجمع کنندگان خوانده شد.

بازگشت به صفحه اول