از کران تا به کران لشکر ظلم است ولی
از ازل تا به ابد فرصت درویشان است
*حافظ
داغدار مادر #بهنام_محجوبی
•خط سوم

بازگشت به صفحه اول