رقص کردی مقابل نمایشگاه کتاب تهران، اردیبهشت ۹۵

رقص کردی گروهی از بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب تهران در مقابل این نمایشگاهاین فیلم را مسرور از مخاطبین رادیوفردا فرستاده است.

Posted by Radio Farda on Tuesday, May 10, 2016

بازگشت به صفحه اول