برای قلبهایی که شکست و جانهایی که سوخت… و چه انتقامی سخت‌تر از نبودنتان

‎⁧ #من_هم_شمعی_روشن_خواهم_کرد⁩

‎⁦ #ps752justice

#خط_سوم

بازگشت به صفحه اول