اعترافاتش عمومی شد اما محاکمه‌اش خصوصی. همین کافی بود تا در دادگاه وجدان مردم تبرئه شود.

#روح‌الله_زم  ۱۳۵۷-۱۳۹۹

#خط_سوم

بازگشت به صفحه اول