بدرود ای قامت خمیده‌ی همیشـه اسـتوار

احمد عسگری

به جاودانگی تا دیدار خدای خود برو
شادمان باش که مسـیرت ادامه خواهد یافت
سبز باد
جایگاه ت برابر درب برقی ِ اوین
در مسیر اعزام‌ها دیدن‌ات
همـدلی‌ات
حضورت قوّت قلب زندانیان بود
چنان که سروش آزادی …

***

ای قامت خمیده ی همیشه استوار
اگر بگذرد این زمستان
رویشی باشد اگر
بهارِ سـبزِ فـردا از هر قــدمِ تو نهالی می‌روید
که مسیر را درست پیمودی

سایه پدرانه‌ات مستدام باد
که بحـق آموختـه‌ای:
دانشگاه را نباید ریاست …
باید زندگی کرد !

احمد عسگری – دوازدهم آذرماه ۱۳۹۹

تلگرام
توییتر
فیس بوک
واتزاپ

اخیرا سلطنت‌طلبان دست به فرصت‌طلبی بزرگی تحت مفهوم «وکالت» زدند. خارج از اینکه روش اتخاذی چقدر غیر دموکراتیک و غیر علمی بود، اما نفس دست چ‌زدن به‌چنین عملی از یک توهم و فرصتًطلبی بزرگ پرده

ادامه »

– ماموستایان در میان مردم کردستان، همواره مورد احترام و از جایگاه اجتماعی برجسته‌ای برخوردار بوده‌اند. غیر حکومتی بودن، قرائت حداقلی و غیر فقهی

ادامه »

ساختار بحث دموکراسی و آزادی، آرمانی است از ۱۲۰ سال پیش تا به امروز فعالان دموکراسی خواه و آزادی خواه

ادامه »